by VIDEOMED 2021-05-10

Telemedicină – da?, nu?, poate?

De ce telemedicină? ar fi prima întrebare pe care ne-o adresăm atunci când ne gândim la necesitatea consultării  unui medic, fie pentru controale de rutină, fie pentru tratarea unor probleme medicale. Mai precis, de ce am avea încredere că putem fi tratați corespunzător doar printr-o întâlnire virtuală cu medicul ales, în absența vizitei clasice la o unitate spitalicească?

 

Răspunsul ar trebui să fie unul cât de poate de evident: pentru că e mai simplu ☺ 

 

De fiecare dată când ne gândim la o consultație medicală, anticipăm, cu neplăcere, o serie de elemente care transformă întregul proces într-unul greoi și obositor. Uneori, această anticipare  este atât de neplăcută, încât ne face să amânăm sau chiar să ne schimbăm decizia (corectă și responsabilă, de altfel) de a ne întrevedea cu un specialist. 

Așadar, de la alegerea medicului, la alegerea spitalului la care medicul respectiv activează, apoi la stabilirea unei programări pe care să o acomodăm în programul nostru și așa supraîncărcat, la deplasare efectivă la consultație și timpul inevitabil de așteptare înainte de consultație și cel de așteptare a rezultatelor acesteia, toate acestea conspiră la descurajarea noastră de la a mai apela AZI la medici. 

Cu toate acestea, din analiza statisticilor știm că „AZI” poate afecta hotărâtor cursul evoluției problemei noastre medicale sau, mai important, poate influența apariția problemei însăși; o abordare preventivă (profilatică) a unei potențiale probleme poate conduce chiar la lipsa necesității componentei curative a actului medical. 

 

Telemedicina reprezintă remediul nostru împotriva descurajării asociate cu programarea unei consultații medicale, prin care fie asigurăm prevenția apariției unor probleme, fie le tratăm corespunzător. 

 

În România, telemedicina este un concept în curs de dezvoltare și de legiferare, fiind exploatat masiv odată cu debutul pandemiei COVID-19, din cauza restricțiilor asociate acesteia. Pentru a evita deplasării pacienților la unitățile spitalicești și potențiala lor contaminare, s-a considerat imperioasă fructificarea avantajelor ce decurg din digitalizarea consultațiilor medicale (a serviciilor medicale), atunci când aceasta este posibilă. 

Acesta constituie un prim pas al Statului de a institui un complex de măsuri de protecție atât a pacienților (prin garantarea respectării drepturilor sale și a beneficierii de servicii medicale necesare), cât și pentru medicii curanți (care își pot exercita profesia într-o manieră clară și reglementată).

Deși anterior pandemiei, aplicarea telemedicinei era greoaie în raport de legislația rigidă care o prevedea, după mai bine de un an de restricții, observăm că reglementarea instituției se relaxează și, mai important, se actualizează în raport de nevoile societății. 

 

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2020 prin care a fost modificată Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, telemedicina cuprinde servicii precum: a) teleconsultaţia; b) teleexpertiza; c) teleasistenţa; d) teleradiologia; e) telepatologia; f) telemonitorizare (a se vedea art. 1 pct. 1 din O.U.G. nr. 196/2020 și art. 30 din Legea nr. 95/2006).

În concret, ce s-a reglementat de fapt este dreptul instituțiilor medicale de a asigura asistenţă medicală profilactică şi curativă inclusiv prin telemedicină. Astăzi, avem acces la ajutor de specialitate în vederea prevenirii apariției și a răspândirii anumitor boli, precum și pentru tratarea acestora, fără a mai fi necesară deplasarea efectivă la unitatea spitalicească/ cabinetul medical și întâlnirea fizică cu medicul curant. Suntem la un click distanță de consultația cu medicul ales, fără a trebui să planificăm amănunțit această programare. 

 

Pare deci că întrebarea „de ce telemedicină?” se circumscrie unei probleme generale privind acceptarea evoluției, încrederea în evoluție și, poate cel mai important, economisirea timpului și fructificarea acestuia, cu ajutorul evoluției – în cazul nostru al telemedicinei.